Broederschap

Broederschap is dat wat ons mannen met elkaar verbindt. Het is echter vaak schrijnend om te zien hoe wij mannen contact met elkaar maken en onze mannelijke relaties onderhouden. Dit is niet verwonderlijk als we kijken naar de culturele overtuigingen die ons worden voorgehouden. Als Nederlandse man behoren we vooral sterk, beschaafd en succesvol te zijn.

Zwaktes en kwetsbaarheid mogen er wel zijn, maar het liefst achter gesloten deuren. En gevoelens houden we als man voor onszelf en problemen lossen we vooral zelf op. Het gevolg is dat als mannen bij elkaar komen men al snel belandt in basale oppervlakkigheden en we het moeilijk vinden om onze kwetsbaarheid te laten zien en werkelijke intimiteit tussen mannen te voelen.

Geef een reactie